SPD Ożóg i Wspólnicy Sp. z o.o

SPD Ożóg i Wspólnicy Sp. z o.o w kolejnym roku po realizacji przez nas projektu uzyska tytuł Najlepszej Kancelarii Podatkowej w Polsce!

Przeczytaj o współpracy naszej konsultantki z  Klientem przy wdrożeniu w artykule zamieszczonym w "Personelu i Zarządzanie"

 

Opracowanie modelu kompetencyjnego

Celem projektu było zdefiniowanie oczekiwań względem pracowników w oparciu o zmieniające się wymagania i strategię Kancelarii.

Zakres prac obejmował zidentyfikowanie kompetencji i ich definiowanie, opracowanie profili kompetencyjnych, stworzenie opisów stanowisk również pod kątem opracowania ścieżek kariery.

Zaprojektowanie i wdrożenie systemu oceny okresowej

Celem projektu było przygotowanie i wdrożenie oceny 180 stopni dla całej Kancelarii z uwzględnieniem modelu kompetencyjnego.

Działania obejmowały opracowanie założeń systemu, przygotowanie narzędzi oceny tj., arkuszy, procedur i regulaminu oceny,  przeprowadzenie pilotażu oceny, stworzenie materiałów szkoleniowych i komunikacyjnych, realizację szkoleń z zakresu oceny i rozmowy rozwojowej, sesje informacji zwrotnej reanimowane podczas pierwszej rozmowy rozwojowej każdego z menedżerów oraz opracowanie kierunków powiązania wyniku oceny z decyzjami w obszarze szkoleń i rozwoju oraz nagradzania.