Katowicki Holding Węglowy S.A.

Szkolenie „Efektywny system wynagradzania”

Kluczowym celem szkolenia jest przygotowanie merytoryczne uczestników szkolenia do zmiany systemu wynagradzania w KHW S.A. tak aby mogli oni podjąć optymalne decyzje dotyczące konstrukcji i sposobu wdrożenia systemu wynagradzania w obszarze wartościowania pracy i premiowania pracowników.