Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego

Szkolenia

Projekt szkoleniowy dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

  • Obejmował następującą tematykę:

o   Opisy stanowisk pracy w służbie cywilnej (12 jednodniowych szkoleń)

o   Wartościowanie stanowisk w służbie cywilnej (12 dwudniowych szkoleń)

  • Odbiorcami szkoleń byli pracownicy urzędów centralnych odpowiedzialni za proces opisywania i wartościowania pracy

 

Projekt szkoleniowy dla Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

  • Obejmował następującą tematykę:

o   Zarządzanie zasobami ludzkimi  z wykorzystaniem nowoczesnych technologii  (8 dwudniowych szkoleń)

o   Organizacja pracy w referencie Sędziego (15 dwudniowych szkoleń)

o   Nowoczesne przywództwo w wymiarze sprawiedliwości (3 dwudniowe szkolenie)

  • Odbiorcami szkoleń byli pracownicy wymiaru sprawiedliwości tj. sekretarze, asystenci, sędziowie oraz prezesi sądów i dyrektorzy

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz

Wiadomość