Call Center Training SC

Analiza i identyfikacja potrzeb szkoleniowych pracowników ZUS

Głównym celem projektu było określenie i pozyskanie  informacji o kompetencjach pracowników Centrum Obsługi Telefonicznej  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W ramach prac projektowych opracowano profil kompetencyjny pracowników szeregowych oraz menedżerów, przygotowano narzędzia badawcze i zrealizowano badanie kwestionariuszowe . Efektem końcowym prac było opracowanie raportu wskazującego potrzeby rozwojowe pracowników.