Benefit Systems S.A.

Przygotowanie propozycji pakietu wynagradzania dla Członków Zarządu

Celem projektu było przygotowanie propozycji pakietu wynagrodzenia dla poszczególnych Członków Zarządu Spółki w odniesieniu do praktyk rynkowych.

W ramach projektu dokonano wyboru kryteriów do porównań, analizy poziomu wynagrodzeń wśród konkurencji, porównania poziomu i struktury wynagrodzeń Członków Zarządu Spółki z praktykami rynkowymi.

Efektem końcowym prac było przygotowanie pakietu wynagradzania  zawierającego  informacje o wysokości i zasadach podziału poszczególnych składników wynagrodzeń obejmujących: wynagrodzenie zasadnicze, premie i nagrody (bodźce krótkoterminowe), bodźce długoterminowe oraz świadczenia dodatkowe z uwzględnieniem funkcji.