Compensation and benefits statement

Facebooktwitterlinkedinby feather

Hand with Pen working on Graphs and Pie ChartBadania prowadzone przez firmy doradcze o globalnym zasięgu pokazują, że jedną z istotnych zmian w obszarze wynagradzania pracowników, jaką deklarują wdrożyć pracodawcy w najbliższym czasie, ma być poprawa komunikacji funkcjonujących w firmach systemów wynagrodzeń. Okazuje się, że dobrze zaprojektowany system wynagradzania musi być odpowiednio skomunikowany, by działać sprawnie.

Jednym z narzędzi powszechnie wykorzystywanych w USA w tym celu jest tzw. compensation and benefits statement. Jest to dokument listujący całkowitą inwestycję, jaką organizacja poczyniła w pracownika. Nie jest on odpowiednim polskiej RMUA-y, gdyż ma zupełnie inny cel i zakres zawartych w nim informacji. Compensation and benefits statement sprowadza się do przedstawienia w sposób graficzny oraz opisowy wszystkich korzyści z pracy, jakie pracownik otrzymał w danym okresie, najczęściej w skali roku.  Zawiera zatem nie tylko informacje dotyczące wynagrodzenia zasadniczego pracownika, premii i nagród pieniężnych, ale także dane o rodzaju i wysokości wszystkich świadczeń uzyskanych przez pracownika np. medyczne, ubezpieczenia NW, włączając w to także świadczenia o charakterze szkoleniowym, elastyczny czas pracy etc.

Idea compensation and benefits statement opiera się na założeniu, że aby pracownik zrozumiał wartość korzyści, jakie otrzymuje, koniczne jest ich szczegółowe wylistowanie i oszacowanie ich wartości. Dokument ten ma za zadanie promować głębsze rozumienie własnego wynagrodzenia i docenienie w szczególności programu świadczeń oferowanych przez pracodawcę pokazując co pracownik otrzymuje w ramach swojego pakietu (zamiast ubezpieczenie warte 1.000 pln rocznie, ubezpieczenie na kwotę 30.000).

Compensation and benefits statement:

  • pomagają pracownikom zrozumieć łączną wartość pieniężną ich wynagrodzenia,
  • pomagają u uświadomieniu i docenieniu przez pracowników wartości otrzymywanego wynagrodzenia,
  • zwiększają chęć pracowników do zaangażowania się we współfinansowanie lub samodzielnie finansowanie przez pracownika świadczeń,
  • pomagają firmie stworzyć dialog z pracownikami dotyczący celów strategicznych firmy i tego jak całkowite wynagrodzenie pracownika  wpływa na te cele,
  • pomagają podnieść morale i zmniejszyć fluktuację,
  • pomagają budować markę i kulturę firmy poprzez używanie wizualizacji (logo, kolory etc) firmowej.

Oczywiste? Pewnie tak! A ilu z was Hrowców przekazuje takie informacje pracownikom? Czy potraficie wylistować najważniejsze korzyści z pracy? Czy potrafi to zrobić sam pracownik? A podać ich wartość?

Compensation and benefits statement mają formie kilkustronicowego dokumentu zawierającego od 1 do nawet 10 stron, dostarczanego w formie elektronicznej, osobiście przez menedżerów lub za pośrednictwem obu tych kanałów do konkretnego pracownika. Dokument zawiera wprowadzenie od Zarządu oraz przegląd całkowitego wynagrodzenia w postaci wykresów, tabel i opisów.

Przykładowe compensation and benefits statement można pobrać klikając na link:

compensation_and_benefits_statement

Artykuł opublikowano na portalu HRstandard.pl

Facebooktwitterlinkedinby feather

Napisany przez

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz

Wiadomość