Szkolenia

W ramach usług szkoleniowych proponujemy szkolenia dotyczące m.in. :

 • zarządzania kapitałem ludzkim,w tym:
  • efektywne zarządzanie wynagrodzeniami
  • wartościowanie pracy
  • premiowania i nagradzanie pracowników
  • satysfakcja i zaangażowanie pracowników
  • ocena okresowa i prowadzenia rozmowy rozwojowej
  • zarządzania kompetencjami
  • pomiar efektywności szkoleń
 • zarządzania zamianą
 • zarządzania zespołem