Badania pracownicze

Podczas nadawania priorytetów działaniom w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim warto wesprzeć się informacjami pozyskanymi od pracowników. Zdobycie ich opinii na temat szeroko rozumianych warunków pracy, lojalności, motywacji, zaangażowania czy też innych aspektów pracy pozwoli w sposób  zupełnie obiektywny zdiagnozować obszary usprawnień. Z uwagi na powyższe, proponujemy Państwu realizację badań obejmujących m.in. zagadnienia takie jak: satysfakcja z pracy i zaangażowanie pracowników, diagnoza kultury organizacyjnej, ocena komunikacji wewnętrznej oraz inne analizy leżące w obszarze zainteresowania Klienta.