Stabliator Sp. z o.o

Zbudowanie systemu wynagradzeń całkowitych

Celem projektu było opracowanie nowego systemu wynagradzania w spółce obejmującego system wynagrodzeń zasadniczych oraz  zmiennych dla całej spółki.

Zakres prac obejmował opracowanie opisów stanowisk, wartościowanie pracy, opracowanie sitaki płac i zasad zarządzania podwyżkami, a także system wynagrodzeń zmiennych. Uszczegóławiając zrealizowano następujące działania projektowe:

 • Stworzenie metodologii opisów stanowisk
 • Prowadzenie szkoleń i warsztatów dot. opisów stanowisk
 • Opracowanie instrukcji dot opisów
 • Przygotowanie propozycji nowych opisów stanowisk oraz koordynację procesu przygotowania opisów przez bezpośrednich przełożonych
 • Opracowanie kryteriów wartościowania metodą analityczno-punktową
 • Szkolenie z zakresu wartościowania i analizy pracy
 • Pilotaż wartościowania
 • Szkolenie zespołu wartościującego
 • Koordynacja prac zespołu wartościującego
 • Budowę  siatki płac w oparciu o wyniki wartościowania oraz raporty płacowe
 • Opracowanie zasad podwyższania wynagrodzenia w oparciu o wdrożony model kompetencyjny
 • Definiowanie celów do systemu premiowania
 • Stworzenie mechanizmu i zasad premiowania
 • Budowę regulaminów premiowania
 • Przygotowanie materiałów komunikacyjnych dla pracowników
 • Komunikację systemu pracownikom