Ciech S.A.

Audyt systemu motywacji finansowej opartej o MBO 

Celem projektu była ocena sposobu funkcjonowania systemu motywacji finansowej opartego o MBO oraz wskazanie obszarów jego  usprawnienia.

Projekt zakładał szczegółową analizę założeń systemu, w tym: celów wdrożenia systemu i założeń jego powstania, sposobu wyznaczania (kaskadowania) celów , charakterystyki celów i mierników, mechanizmu  rozliczania stopnia realizacji celów, zasad wypłaty wynagrodzenia za realizację celów, ocenę sposobu funkcjonowania systemu MBO i jego znaczenia dla motywacji pracowników.

Rezultatem prac był raport  zawierający opis i diagnozę aktualnego systemu motywacji finansowej opartego o MBO oraz potencjalne obszary zmian wraz z propozycją działań usprawniających.